خانه / ارتباط با ما

ارتباط با ما

همکاری با ایران راوی

همانطور که چرایی و چگونگی نوشتن مهم و قابل تامل است، موضوع نشر نیز همواره به عنوان مساله‌ای اساسی پیش روی نویسنده می‌باشد. پس بطور معمول نویسندگان به دنبال انتشار نوشته‌های خود بوده و برای این امر به دنبال مرجع متناسب و قابل اعتمادی هستند. از سویی دیگر و بدان علت که ایران راوی خود دغدغه‌مند بوده و دغدغه نگارش ... ادامه مطلب »